Search Our Site

Kontakt os: DK: +45 22 50 20 00  |  GL: +299 70 10 70     Email: info@nordiskrevision.dk
Login

Hvad vi tilbyder

Etablering samt registrering af selskaber
Vi kan rådgive omkring etablering af virksomhed i Danmark og Grønland. Derudover har vi et stærkt netværk i de øvrige nordiske lande, hvis etablering skal ske der.

Selvangivelser
Vi udfærdiger skatteopgørelser og selvangivelser for selskaber samt personer og private erhvervsdrivende.

Skatterådgivning

Vi er eksperter i skattelovgivningen i Danmark og Grønland. Vi hjælper med at planlægge dine fremtidige aktiviteter, eller fører eventuelle skattesager.
I Danmark gives der tilskud til omkostninger ved skattesager.
Vi kan også rådgive om skatteretlige emner i forhold til udlandet, herunder de øvrige nordiske lande.

Regnskab
Vi assisterer med udarbejdelse af årsregnskaber for selvstændige erhvervsdrivende, interessentskaber, kapitalselskaber, andelsboligforeninger, ejerforeninger m.v.
Vi indsender årsrapporter, der skal offentliggøres.

Internationale forhold
Vi står gerne for planlægningen af internationale aktiviteter. Vi har et stort netværk og giver gerne gode kontakter videre.

EU persondataloven (GDPR)
Vi assisterer med gennemgang af processer vedr. EU Persondataloven / GDPR for virksomheder og vurderer/optimerer politiker, så de overholder gældende lovgivning. Samtidig lægger vi samtlige data, dokumenter, politiker ind på et online medie, således at alt er samlet på et sted. Samtidig dannes den “Interne Fortegnelse” som enhver virksomhed skal kunne fremvise for Datatilsynet, når de kommer på besøg. Formålet med dette er at det samlede overblik kan tilgås for alle brugere, uanset hvor de er.

Korsør, Danmark

Nordisk Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 41835303

Amerikakajen 1,2
4220 Korsør

Tlf.: +45 22 50 20 00
Email: info@nordiskrevision.dkNuuk, Grønland

Nordisk Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 41835303

Postboks 1082
Issortarfimmut 2
3905 Nuussuaq

Tlf.: +299 70 10 70
Email: info@nordiskrevision.gl